Kontakt

Užitečné kontakty

Národní linka pro odvykání kouření
Česká koalice proti tabáku, z. s.
Studničkova 2028/7, Praha 2
Telefon: 800 350 000
www.bezcigaret.cz

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Úřad vlády ČR
Vladislavova 4, Praha 1
www.koureni-zabiji.cz

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
Centrum pro závislé na tabáku
Poliklinika Karlovo náměstí 32, Praha 2
www.slzt.cz

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 4, Praha 2
www.alkoholpodkontrlou.cz

Organizátor kampaně

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4, Praha 2
www.mzcr.cz

V případě zájmu se na nás obracejte na e-mailu verejnost@mzcr.cz nebo využijte kontaktní formulář níže.